Сдружение 365 е основано през 2010 г. с цел да развива дейност в сферите на туризма, културата и образованието. Първият ни разработен проект е Free Sofia Tour. Първата ни туристическа обиколка е проведена от основателя на организацията в петък, 13-ти август 2010 г., която дата отбелязваме като свой рожден ден. Оттогава насам Free Sofia Tour се случва всеки ден, независимо от времето и броя на участниците, като среща огромно одобрение сред посетителите си. Първото прекъсване на обиколките в историята ни бе причинено от добре известния на всички ни коронавирус.

Впоследствие Сдружение 365 разработва и стартира редица други проекти в двата най-големи български града – София и Пловдив. През 2011 г. организацията дава началото и на своята Социална програма. През първите си няколко години тя се насочва към работа с домове за деца, лишени от родителска грижа, като провежда различни събития и работилници с цел социализация на децата и запознаването им с външния свят. От 2017 г. фокусът на програмата се измества към работа с ученици в гимназиалния курс посредством методите на неформалното образование.

В петък, 13-ти юли 2012 г., Сдружение 365 стартира Free Plovdiv Tour, като по този начин превръща петък 13-ти в свой късметлийски ден, в противовес на популярното суеверие. Днес, освен безплатната обиколка, в Пловдив се провеждат още Plovdiv Arts & Crafts District Tour, който запознава гостите на града с творческия квартал Капана, и Plovdiv Graffiti Tour, насочен към уличното изкуство и неговите традиции в града.

В София, освен общоопознавателната обиколка, Сдружението разработва и провежда редица тематични турове, като Communist Tour, концентриран върху 45-годишния социалистически режим през Студената война, Culture Tour, който запознава участниците с ключови аспекти на българските култура и бит, Sofia Alternative Tour, чрез който гостите на града откриват недотам туристическите части на градския център, и Sofia Jewish Tour, концентриран върху турбулентната хилядолетна история на българската еврейска общност, кулминираща, разбира се, през Втората световна война. През 2019 г., в сътрудничество с арх. Валери Гюров, открихме The Red Flat, апартамент – времева капсула на живота в столицата през 80-те години на ХХ в. През декември същата година в Театър „Азарян“, НДК, беше и премиерата на #LOVESOFIA, пиеса от писателя Александър Шпатов и драматурга Александра Генова, продуцирана от Сдружение 365.

Към днешна дата екипът на организацията, активен в различните ѝ проекти, наброява над петдесет души, всеки от които със специфични експертизи, опит и мотивация, но всички обединени от общите цели и ценности на Сдружение 365.